Udržitelnost

Udržitelnost

Společnost Riflex Film se zasazuje o udržitelnost a o ochranu životního prostředí. Proto dodržujeme nejen ISO 9001 (management jakosti), ale i ISO 14001 (environmentální management).

PVC byl vždy považován za funkční materiál z důvodu dlouhodobé povahy většiny jeho použití. Přispívá k tomu, aby byl náš život bezpečnější, pohodlnější a příjemnější. Navíc jen málo dalších materiálů může odpovídat poměru pozitivních nákladů vs. výkonů.

Zavedli jsme programy ke zlepšení energetické účinnosti a snížení spotřeby elektřiny a vody v naší výrobě. Riflex Film neustále pracuje na zvyšování energetické účinnosti a v posledních letech se nám podařilo snížit spotřebu energie o téměř 20%, a to především přechodem na nové technologie v pohonných a čerpadlových systémech, ale také výměnou zářivek za LED diody v celém závodě.

PVC produkty vyžadují minimální údržbu a proto i velmi omezenou spotřebu energie, surovin a chemikálií pro pokračující funkčnost. Výsledkem je výhoda PVC v dlouhodobém využití před jeho vyřazením.

PVC je k přírodě přátelský plast. Jedná se o jeden z mála plastů, které při výrobě způsobují jen ty nejnižší emise oxidu uhličitého. PVC je plast, který používá nejméně energie.

Jsme členy Vinyl Plus, organizace která se snaží zachovat PVC jako udržitelnou alternativu.

Čtěte více o naši ekologické politice

Ekologické
politice

Riflex Film AB se zavazuje k výrobě několika různých typů fólií z PVC s minimálním environmentálním dopadem, a přispívá tím k udržitelnému rozvoji svých produktů, procesů a služeb. Tyto budou neustále zlepšovány tak, aby vyhovovaly vzrůstajícím požadavkům trhu v oblasti životního prostředí, kvality a efektivity.

Znamená to, že:

  • Usilujeme o soustavné zlepšování v rámci využití zdrojů a technologií
  • Vyvíjíme iniciativu, abychom minimalizovali dopad na zdraví a životní prostředí
  • Věříme, že je třeba, aby byli všichni zaměstnanci proškoleni v oblasti environmentální problematiky a měli povědomí o tom, jaký má tato problematika vliv na pracovní funkce
  • Veškerá naše činnost je v souladu s legislativou a jinými nařízeními
  • Se zákazníky, správními orgány a dodavateli vedeme plnohodnotný dialog o environmentální problematice
  • Otevřeně informujeme o probíhající environmentální činnosti
  • Naši environmentální činnost vidíme jako dlouhodobou investici do budoucích generací

Čtěte více o našich zásadách kvality

Zásadách kvality

Naší politikou kvality je vyrábět a dodávat produkty, které plní požadavky, potřeby a očekávání našich zákazníků. Nejsou-li požadavky formálně stanoveny, dodáme výrobek v takové kvalitě, která je dle našich zkušeností vzhledem k zamýšlenému použití produktu pro zákazníka nejlepší.

Kvalita je přirozeným výsledkem vysoké úrovně odborné způsobilosti, dobré organizace a odhodlání našich zaměstnanců.

Vedení společnosti odpovídá za plnění standardů ISO v rámci systému kvality, přičemž se zaměřuje také na jeho soustavné zlepšování. Naše politika kvality a s ní spojené stanovené cíle jsou vedením společnosti systematicky monitorovány.